Küldetésünk

„Az előadó-művészet nemcsak tudás, hanem egyszersmind a tudás megmutatni tudása is.”
Bartók Béla

A Zenekar olyan, mint maga a társadalom. Törvények nélkül anarchikussá, túlzott és merev szabályok mellett diktatórikussá válik. Márpedig a zene – természetéből fakadóan – sem anarchiában, sem diktatúrában nem érzi jól magát. Előbbi esetben értelem, utóbbi esetben érzelem nélkülivé korcsosul. Szükséges tehát tudnunk, mik azok a keretek, melyek között a muzsika, és annak magas színvonalú előadása egyszerre lesz képes intellektuális és emocionális élményt adni. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha Zenekarnak, mint társadalomnak minden egyes tagja – beleértve az együttes élén álló karmestert is – tudja a maga szerepét, helyét, feladatát.

A Symphonia Hungarica újszerű módszereivel, komplex látásmódjával ezen egészséges keretek megfogalmazásában és artikulálásában szeretne segítő kezet nyújtani. Karmesteri Kollégiuma fiatal dirigenseknek igyekszik olyan tapasztalati tudást átadni, amelynek segítségével sikeresen építhető fel egy nagyívű karmesteri karrier, illetve alakulhat ki gyümölcsöző együttműködés a mindenkori Zenekar és karmestere között.

A Symphonia Hungarica működésének további fontos eleme és célja, hogy a magyar zenekari kultúra jövőjét egy szélesebb összefüggésrendszerben lássa és láttassa, illetve, hogy azt egyfajta történelmi-földrajzi-kulturális összekapcsolódás eredményeképpen, Kárpát-medencei léptékben gondolkodva valósítsa meg.