Felvételi kiírás

A Symphonia Hungarica Karmesteri Kollégiuma a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „KMTG”) által biztosított keretek között 2021. szeptemberében megkezdi működését és meghirdeti első szemeszterét. Szándéka, hogy a már diplomával rendelkező, fiatal karmestereknek, illetve muzsikus kollégáknak sokirányú szakmai impulzust adjon. E szakmai impulzus remélhetőleg segítséget nyújt az iskolapadból való kikerülés és a tényleges karmesteri karrier beindulása között minden „Ifjú Maestro”-nak.

Az első szemeszter előadásainak hivatalos nyelve a magyar.

A képzés alapvetően két elemből áll össze: egyrészt magában foglal egy szakmai (karmesteri) konzultációs lehetőséget a program szakmai vezetőjével, Hamar Zsolttal és a meghívott vendégkarmesterekkel (Kovács János, Dénes István, Kesselyák Gergely, Kollár Imre), másrészt izgalmas off-programokkal és kisérő előadásokkal igyekszik további támpontokat, ismeret- és tudásanyagot felmutatni a résztvevőknek. Az off-programok között szerepelnek zenei tárgyú előadások (Analízis és interpretációKeller András, Zene és notációVashegyi György, Próbatechnika és hangszertechnikaSoltész Ágnes, a Magyar Állami Operaház koncertmestere).

Megtalálhatóak emellett egyéb izgalmas témák is, mint például Intendáns és karmester (Horváth Zsolt – Pannon Filharmonikusok, Somogyi Tóth Dániel – Debreceni Kodály Filharmonikusok), Impresszárió és karmester (Körner Tamás – Klasszikus Koncert Iroda), Sajtó és karmester (Seres Gerda – kultura.hu), Marketing és karmester (Papp Judit – Budapesti Gazdasági Egyetem), Jogok és kötelezettségek (Dr. Gyimesi László – Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, Zeneművészeti Előadóművészi Jogvédő Iroda).

Kiemelt programja a képzésnek Erdei Péter Professzor úr karvezetőkurzusa karmesterek számára, melyen a Debreceni Kodály Kórus lesz a hallgatók segítségére.

Az Ifjú Maestro-k lehetőséget kapnak a szemeszter ideje alatt arra, hogy Hamar Zsolt karmester egy külföldi zenekari produkciójának vendégeként jelen legyenek a próbákon, intenzív konzultációs lehetőséget kapva és betekintést nyerve ilyen módon a karmesteri munka gyakorlatába.

A szemeszter – ami 2021. szeptemberétől december közepéig tart – egy egyhetes, intenzív zenekari kurzussal záródik, amelynek végén az Ifjú Maestro-k a Szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar élén mutatkozhatnak be a magyar zenei élet meghatározó személyiségei előtt.

További fontos eleme a képzésnek, hogy a Symphonia Hungarica Karmesteri Kollégiuma széles nyilvánosságot biztosít az Ifjú Maestroknak mind a közösségi média, mind pedig a szakmai kapcsolattartás terén. (Aktív honlap, saját YouTube-csatorna, állandóan frissülő Facebook-fiók, melyek betekintést adnak az Ifjú Maestrok mindennapos fejlődésébe, emellett személyre szabott LinkedIn-oldal).

Az előadások heti két alkalommal kerülnek lebonyolításra előzetes megbeszélés szerint. Az előadásokon való jelenlét feltétele a programban való részvételnek.

A Symphonia Hungarica az Ifjú Maestro a program során felmerülő összes tanulmányi költségét átvállalja és a szemeszter végén Oklevelet ad ki. A programban részvevő, 18. életévüket betöltött Ifjú Maestrok felvételi során kerülnek kiválasztásra, mely felvételi vizsga 2021 szeptember 2.-án kerül lebonyolításra.

A felvételi vizsga programja:

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht – első 200 ütem (eredeti változat vonószextettre)

A felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény minőségétől függően legfeljebb 10 Ifjú Maestro nyerhet felvételt a képzéseire.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a jelentkező kitöltse a nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi a szerződési feltételeket, és beleegyezik az adatkezelésbe. (A nyilatkozat a következő linken letölthető: Nyilatkozat.pdf)

Jelentkezési határidő

Jelentkezés 2021. augusztus 30-ig az info@cosyma.hu Email-címen. A jelentkezéshez kérünk egy rövid szakmai életrajzot és diplomát (Bachelor és/vagy MA) csatolni, továbbá kérjük a kitöltött nyilatkozat aláírt, szkennelt formában történő megküldését. A programban való részvételnek nem kizárólagos feltétele a karmesteri diploma. Minden, a vezénylés iránt érdeklődő és a felvételi vezénylésen megfelelő fiatal muzsikus kollégát szeretettel várunk.

A felvételi vizsgán nyújtott teljesítményt a KMTG által felkért bizottság értékeli, amelynek alapján a felvételről szóló döntést Hamar Zsolt szakmai vezető hozza meg.

Az elbírálás határideje: 2021. szeptember 6.

A KMTG az előszelekció és a szakmai elbírálás során hozott döntéseit nem köteles indokolni. A KMTG minden további intézkedése nélkül érvénytelen a jelentkezés, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
  • a jelentkezési határidő lejártakor hiányos a mellékelt dokumentáció;
  • határidőn túl történik a jelentkezés.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás akkor minősül teljesítettnek, ha a hiányzó vagy korábban hiányosan benyújtott dokumentumok legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napján hiánytalanul, megfelelően kitöltve a KMTG által átvételre kerülnek. A KMTG az érvényes pályázatok leadásának elősegítése érdekében igyekszik a hiánypótlás szükségességéről írásbeli értesítést küldeni az érintett pályázók részére, amennyiben azonban a pályázat hiányos, és a KMTG erről nem értesítette a pályázót, úgy ezzel kapcsolatban a pályázó a KMTG-vel szemben kifogásolásra nem jogosult.

A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett helyeket megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda, amelynek keretében a KMTG rögzíti, hogy nem köteles a jelen pályázatban meghatározott összes pozíciót betölteni. A KMTG jogosult továbbá a nyertes pályázókkal kötendő szerződés megkötésétől indoklás nélkül elállni.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.